navigatie overslaan

De Oude Rijksweg en de Gemeenteweg worden in de volksmond de Streek of de Diek genoemd. De Diek of dijk heet niet voor niks zo. Het was ook echt een dijk, een verhoging om het opgestuwde water van Meppelerdiep, Zwarte Water en Zuiderzee tegen te houden. In 1825 ging het toch mis. Een watersnoodramp kostte in de gemeente Staphorst 21 mensen het leven. Daarnaast verdronken 775 runderen en raakten 212 huizen zwaar beschadigd. Op de toren van Rouveen zit nog altijd op bedenkelijke hoogte een plaquette met daarop de tekst: ‘tot deze hoogte kwam het water tijdens de watersnood van februari 1825.

Waarde

De Streek is sinds 1988 een beschermd dorpsgezicht. Niet voor niks. Er zijn maar liefst 577 rijks- en gemeentelijke monumenten en 695 beeldbepalende panden. Dat zoveel waardevolle historische bebouwing bewaard is gebleven, is voor een groot deel een gevolg van de inspanning van de bewoners die grote waarde hechten aan het bijzondere karakter van hun dorp. Het uiterlijk van de Streek met die honderden Staphorster boerderijen, is nauw verweven met gebied de Olde Maten.

Verkaveling

Door honderden jaren overerving werden de percelen steeds smaller. Daardoor konden de boerderijen niet naast elkaar staan, maar achter elkaar. Maar wel schuin, zodat moeder de vrouw van de vierde hoeve wel op de Diek kon kijken. Doordat de percelen smal waren, werden de boerderijen dat ook. Het resultaat: de langgerekte Staphorster boerderij met de eigen Staphorster kleuren, groen en blauw aan lange stegen. De boerderijen volgen de richting van de verkaveling en niet die van de weg. In Rouveen is deze hoek schuiner dan in Staphorst. Erfscheiding, bleekveld, moestuin en boomgaard met hoogstambomen bepaalden het beeld. De gemeente Staphorst stimuleert inwoners om dit authentieke groen weer te gebruiken.

Zichtbare historie

Honderden beschermde hoeves staan er langs de Streek. Nu zijn het monumenten en beschermd, maar het uiterlijk van de boerderijen was het gevolg van armoede en inventiviteit. Als een boerengezin weer wat centen had, plakten ze een stuk aan hun boerenspul vast. Waterpassen bestonden niet en waren ook niet nodig. Het gevolg: een golvende nok, de zogeheten kamelenrug; nog altijd hier en daar te zien. Het is zoals Johan Cruijff ooit zei: je ziet het pas, als je het door hebt.

Sfeerimpressie

de Streek