navigatie overslaan

Eerst was het een woest en ledig heidegebied en toen was er bos, met ook nog overblijfselen van de woeste gronden van weleer. De Boswachterij Staphorst, ook wel de Staatsbossen genoemd, is een 950 hectare groot bosgebied in het zuiden van de gemeente. Werklozen legden de bossen tussen 1930 en 1940 aan als werkverschaffing.

Staatsbosbeheer

Het was crisis en veel mannen uit de Randstad kwamen naar hier om bossen aan te planten. Van natuur had nog nooit iemand gehoord, de bossen waren louter bedoeld voor de houtproductie en nog steeds gebruikt Staatsbosbeheer de Staatsbossen deels hiervoor. Hout is een mooie inkomstenbron en als je het goed doet, komt het rooien van bomen de natuur ten goede. Het schijnt dat veel mijnen in Limburg werden verstevigd met het hout uit Staphorst. In de oorlog was het gebied met toen nog laag geboomte de schuilplaats van verzetsgroepen.

Variatie

Tegenwoordig spelen natuur en recreatie de hoofdrol. Het bos wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier beheerd. Daarbij streeft Staatsbosbeheer naar variatie in soort en leeftijd. Het resultaat is een prachtig bosgebied. Gevarieerd, natuurlijk bos is erg in trek bij dieren. Een van die dieren is de das. Verspreid over de hele boswachterij hebben ze hun burchten gegraven. Middenin in het gebied ligt recreatieplas De Zwarte Dennen. De zandstrandjes zijn geschikt voor de allerkleinsten en op de speel- en ligweides is het heerlijk zonnen of picknicken. Bij de kiosk kun je een hapje en drankje kopen en er zijn ook toiletten. Diverse wandel- fiets- en ruiterpaden doorklieven het gebied.

Zichtbare historie

Het bos wordt afgewisseld met vennen en heidevelden. In het noorden is nog een aantal watertje te vinden waar tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw turf werd gewonnen. In het noordoosten ligt gebied ‘De Vier Bergen’. Dit grote heideveld geeft een goed beeld van hoe de omgeving er ten tijde van de aanleg van het bos moet hebben uitgezien: woest en weinig toegankelijk met schapen en keuterboertjes die ploeterden op het weinig vruchtbare zand. Dat is nu anders, maar de sfeer van weleer, die is er nog steeds. Van woeste gronden naar de longen van een prachtige regio.

Sfeerimpressie

Boswachterij Staphorst