Nieuwe stichting wil Staphorst op een eerlijke manier op de kaart zetten

“Zondagsrust wordt meer en meer als wellness ervaren”


STAPHORST – Staphorst op de kaart zetten, zonder afbreuk te doen aan de authenticiteit, de wensen van de inwoners en de normen en waarden die de gemeenschap maakten tot wat ze is. Dat is de uitdaging die de nieuwe Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme wil aangaan.

“Als een van de weinige plattelandsgemeenten kan Staphorst bogen op honderd procent naamsbekendheid. Staphorst is een merk. Veel mensen hebben echter een wat negatief beeld van de kleinste gemeente van Overijssel, ingegeven door eenzijdige verhalen uit de pers, maar als de vraag wordt gesteld: ben je er wel eens geweest? Dan blijft het vaak stil. Dat moet veranderen”, zegt voorzitter Henk Breukelaar.
De Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme, bestaande uit Staphorsters zelf, wil die naamsbekendheid behouden, maar het imago bijsturen tot wat het in werkelijkheid is: Staphorst is de enige gemeente waar klederkracht nog echt is, waar honderden kleurrijke monumenten langs de streek staan, waar een uniek door de historie gevormd slagenlandschap te zien en te beleven is, waar de mensen gastvrij zijn en keihard werken en waar de zondagsrust in ere wordt gehouden. “Ingetogenheid is geen zwakte, maar een kracht. De zondagsrust wordt steeds meer als wellness ervaren, waar mensen naar hunkeren en de stichting wil deze als kracht in ere houden”, legt bestuurslid Henry Visscher uit.

Geen hordes toeristen, maar gasten die van rust, ruimte en cultuur houden, stimuleren om Staphorst te bezoeken, er meerdere dagen neer te strijken, omdat ze afkomen op het eerlijke verhaal. ‘Staphorst, een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt’, is dan ook de titel van het ambitieplan dat de nieuwe Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme met behulp van MarketingOost maakte.
De stichting heeft een budget van 250.000 euro, een deel komt uit Europa, een deel van de gemeente en de provincie en een deel komt bij ondernemers vandaan. Over twee jaar moet de Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme zichzelf kunnen bedruipen. Staphorst heeft vier sterke deelgebieden: de Streek, Olde Maten, Zwarte Dennen en het Reestdal. Dit zijn de parels in de kroon van de gemeente die afzonderlijk versterkt worden en die elkaar ook kunnen versterken.
De stichting wil een platform zijn wat boven alle verenigingen en organisaties in de gemeente zweeft die zich met recreatie en toerisme bezighouden. Krachten bundelen en evenementenorganisaties verbinden en op elkaar afstemmen, is het doel.

Allereerst komt er een recreatiekaart, waar de toeristische informatie overzichtelijk op gebundeld wordt. Hier kunnen inwoners nog dit najaar tips voor aandragen. Vervolgens komt er een website, waar alle toeristische informatie over Staphorst samenvalt, met de optie voor arrangementen, boekingen en uiteraard een evenementenkalender. Er komt ook een huisstijl met een beeldmerk én alles in de gemeente als het om recreatie en toerisme gaat, wordt op elkaar afgestemd op dé website die je bezoekt als je naar Staphorst wilt.
Alles staat en valt met de medewerking en instemming van de Staphorsters zelf. De bewoners moeten zich herkennen in de uitingen en erachter staan. Daarom komen er informatieavonden waarop bestuursleden samen met burgers en ondernemers gaan bepalen wat het DNA van Staphorst is. Het is niet zo dat er wat verzonnen wordt, het DNA is er natuurlijk al, maar door daar samen goed over na te denken, wordt duidelijk hoe Staphorst naar buiten wil treden. Wie zijn wij eigenlijk en hoe willen wij dat anderen ons zien? Eerlijkheid en waarachtigheid zijn kernwaarden. Staphorst wil geen façade bouwen, maar ‘echt’ zijn en zo overkomen.
De stichting verwacht op deze wijze een vitale vrijetijdssector te creëren in de gemeente Staphorst die gedragen wordt door burgers en ondernemers om zo een sterke basis te leggen voor het langdurig voortbestaan van de unieke Staphorster tradities, ambachten en overtuigingen. “Staphorst verdient dit ook”, is de stellige overtuiging van het bestuur.

Bestuur en projectleiders
De Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme bestaat uit vijf bestuursleden. Dat zijn Jouk Huisman uit Rouveen die Museum Staphorst vertegenwoordigt, Annet van Strik namens de gezamenlijke horeca, recreatieondernemer Alex Dekker uit IJhorst, Henry Visscher uit Rouveen die de Olde Maten vertegenwoordigt en voorzitter Henk Breukelaar, eigenaar van Waanders in Staphorst. Het bestuur heeft twee projectleiders aangesteld. Die hebben de opdracht de ambitieuze plannen te realiseren. Dat zijn: Evert Slager, en Jakob Ponstein. Beiden uit Staphorst en ondernemers met ervaring in de evenementenbranche en toerisme.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...